Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:58
kontakt
7LEVELS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 545,00 456,00
-16,3%
971,00
112,9%
821,00
-15,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -112,00 -156,00
---
107,00
---
117,00
9,3%
Zysk (strata) brutto -114,00 -156,00
---
140,00
---
110,00
-21,4%
Zysk (strata) netto -114,00 -156,00
---
140,00
---
110,00
-21,4%
Amortyzacja 16,00 16,00
0,0%
31,00
93,8%
31,00
0,0%
Aktywa 2 743,00 2 473,00
-9,8%
2 614,00
5,7%
2 757,00
5,5%
Kapitał własny 2 117,00 1 961,00
-7,4%
2 035,00
3,8%
2 145,00
5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,68 3,41
-7,4%
3,54
3,8%
3,73
5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20 -0,27
---
0,24
---
0,19
-21,4%