Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 22:46
kontakt
7LEVELS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-302022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 821,00 606,00
-26,2%
534,00
-11,9%
792,00
48,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 117,00 -154,00
---
-352,00
---
-304,00
---
Zysk (strata) brutto 110,00 -145,00
---
-307,00
---
-310,00
---
Zysk (strata) netto 110,00 -145,00
---
-307,00
---
-307,00
---
Amortyzacja 31,00 27,00
-12,9%
16,00
-40,7%
17,00
6,2%
Aktywa 2 757,00 2 504,00
-9,2%
2 144,00
-14,4%
1 894,00
-11,7%
Kapitał własny 2 145,00 1 999,00
-6,8%
1 692,00
-15,4%
1 385,00
-18,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,73 3,48
-6,8%
2,94
-15,4%
2,41
-18,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 -0,25
---
-0,53
---
-0,53
---