Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 06:10
kontakt
MTENERGIA
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 531,00 6 257,00
1 078,3%
4 880,00
-22,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 389,00 -22,00
---
-5 481,00
---
Zysk (strata) brutto -1 360,00 -48,00
---
-5 542,00
---
Zysk (strata) netto -1 367,00 -10,00
---
-5 542,00
---
Amortyzacja 112,00 456,00
307,1%
2 139,00
369,1%
Aktywa 2 844,00 41 935,00
1 374,5%
41 385,00
-1,3%
Kapitał własny 1 817,00 35 542,00
1 856,1%
31 011,00
-12,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,35 0,36
-73,6%
0,31
-12,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,01 0,00
---
-0,06
---