Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 12:04
kontakt
MTENERGIA
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 531,00 6 219,00
1 071,2%
4 628,00
-25,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 389,00 4,00
---
-5 425,00
---
Zysk (strata) brutto -1 360,00 -21,00
---
-5 454,00
---
Zysk (strata) netto -1 367,00 12,00
---
-5 454,00
---
Amortyzacja 112,00 455,00
306,2%
2 139,00
370,1%
Aktywa 2 844,00 41 918,00
1 373,9%
41 392,00
-1,3%
Kapitał własny 1 817,00 35 563,00
1 857,2%
31 536,00
-11,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,35 0,36
-73,6%
0,32
-11,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,01 0,00
---
-0,06
---