Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 13:21
kontakt
MTENERGIA
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 450,00 588,00
30,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -868,00 -446,00
---
Zysk (strata) brutto -870,00 -446,00
---
Zysk (strata) netto -937,00 -446,00
---
Amortyzacja 531,00 549,00
3,4%
Aktywa 42 262,00 35 666,00
-15,6%
Kapitał własny 29 651,00 29 606,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,29
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---