Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 06:49
kontakt
MTENERGIA
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 522,00 640,00
22,6%
1 112,00
73,8%
1 049,00
-5,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 98,00 136,00
38,8%
-1 927,00
---
-1 368,00
---
Zysk (strata) brutto 95,00 124,00
30,5%
-1 932,00
---
-1 372,00
---
Zysk (strata) netto 113,00 105,00
-7,1%
-1 941,00
---
-1 344,00
---
Amortyzacja 122,00 1,00
-99,2%
533,00
53 200,0%
1 063,00
99,4%
Aktywa 2 151,00 2 848,00
32,4%
42 277,00
1 384,4%
42 262,00
-0,0%
Kapitał własny 555,00 1 922,00
246,3%
33 503,00
1 643,1%
29 651,00
-11,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 1,42
1 057,7%
0,34
-76,5%
0,29
-12,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,08
212,0%
-0,02
---
-0,01
---