Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.24, godz. 12:19
kontakt
MTENERGIA
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 377,00 640,00
69,8%
3 510,00
448,4%
645,00
-81,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9,00 136,00
---
-2 952,00
---
-1 396,00
---
Zysk (strata) brutto -11,00 124,00
---
-2 959,00
---
-1 400,00
---
Zysk (strata) netto -11,00 105,00
---
-2 959,00
---
-1 400,00
---
Amortyzacja 122,00 1,00
-99,2%
1 064,00
106 300,0%
1 049,00
-1,4%
Aktywa 1 712,00 2 848,00
66,4%
42 291,00
1 384,9%
41 155,00
-2,7%
Kapitał własny 472,00 1 922,00
307,2%
33 621,00
1 649,3%
29 669,00
-11,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 1,42
1 256,2%
0,34
-76,4%
0,29
-13,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,08
---
-0,03
---
-0,01
---