Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:14
kontakt
GOVENA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 921,00 1 577,00
-17,9%
1 863,00
18,1%
960,00
-48,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -134,00 -39,00
---
576,00
---
-359,00
---
Zysk (strata) brutto -148,00 -63,00
---
552,00
---
-381,00
---
Zysk (strata) netto -122,00 -42,00
---
472,00
---
-269,00
---
Amortyzacja 183,00 211,00
15,3%
224,00
6,2%
0,00
---
Aktywa 20 935,00 19 813,00
-5,4%
20 236,00
2,1%
19 901,00
-1,7%
Kapitał własny 16 802,00 16 760,00
-0,2%
17 104,00
2,1%
16 835,00
-1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,07
0,0%
0,07
3,0%
0,07
-2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
-0,00
---