Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 02:04
kontakt
NEXTBIKE
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 42 747,00 23 979,00
-43,9%
24 131,00
0,6%
25 450,00
5,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 503,00 -11 558,00
---
-3 054,00
---
-1 365,00
---
Zysk (strata) brutto -5 895,00 -12 690,00
---
-3 402,00
---
-3 070,00
---
Zysk (strata) netto -5 531,00 -12 690,00
---
-3 402,00
---
-3 070,00
---
Amortyzacja 7 435,00 8 601,00
15,7%
7 136,00
-17,0%
5 654,00
-20,8%
Aktywa 120 982,00 96 794,00
-20,0%
73 762,00
-23,8%
71 245,00
-3,4%
Kapitał własny 9 425,00 -7 429,00
---
-25 072,00
---
-25 165,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,80 -4,34
---
-14,65
---
-14,71
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -5,16 -7,42
---
-1,99
---
-1,79
---