Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.05, godz. 18:19
kontakt
MAXCOM
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 118 683,00 129 942,00
9,5%
151 553,00
16,6%
151 553,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 732,00 4 902,00
3,6%
6 836,00
39,5%
6 836,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 3 629,00 4 791,00
32,0%
4 287,00
-10,5%
4 287,00
0,0%
Zysk (strata) netto 2 624,00 2 960,00
12,8%
3 196,00
8,0%
3 196,00
0,0%
Amortyzacja 1 110,00 1 255,00
13,1%
871,00
-30,6%
871,00
0,0%
Aktywa 81 564,00 91 037,00
11,6%
105 732,00
16,1%
105 732,00
0,0%
Kapitał własny 67 350,00 64 898,00
-3,6%
65 430,00
0,8%
65 430,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,94 24,04
-3,6%
24,23
0,8%
24,23
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,97 1,10
12,8%
1,18
8,0%
1,18
0,0%