Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 20:28
kontakt
MAXCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 30 071,00 43 960,00
46,2%
27 052,00
-38,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 818,00 2 294,00
-18,6%
427,00
-81,4%
Zysk (strata) brutto 2 536,00 1 901,00
-25,0%
76,00
-96,0%
Zysk (strata) netto 2 378,00 1 375,00
-42,2%
65,00
-95,3%
Amortyzacja 83,00 114,00
37,3%
173,00
51,8%
Aktywa 98 496,00 95 744,00
-2,8%
102 598,00
7,2%
Kapitał własny 67 674,00 69 049,00
2,0%
69 114,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,06 25,57
2,0%
25,60
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,88 0,51
-42,2%
0,02
-95,3%