Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 22:36
kontakt
SCPFL
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
404,00
---
404,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 544,00 -3 939,00
---
-6 127,00
---
-6 127,00
---
Zysk (strata) brutto -4 394,00 -5 064,00
---
365 442,00
---
365 442,00
0,0%
Zysk (strata) netto -4 398,00 -5 065,00
---
296 388,00
---
296 388,00
0,0%
Amortyzacja 141,00 149,00
5,7%
254,00
70,5%
254,00
0,0%
Aktywa 59 649,00 78 552,00
31,7%
357 318,00
354,9%
357 318,00
0,0%
Kapitał własny 49 552,00 44 489,00
-10,2%
348 620,00
683,6%
348 620,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,45 16,56
-10,2%
127,89
672,2%
127,89
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,64 -1,89
---
108,73
---
108,73
0,0%