Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 09:52
kontakt
AQUATECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 653,00 1 403,00
114,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 253,00 26,00
-89,7%
Zysk (strata) brutto 309,00 67,00
-78,3%
Zysk (strata) netto 309,00 67,00
-78,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 10 139,00 9 799,00
-3,4%
Kapitał własny 7 052,00 7 118,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,99 3,02
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,03
-78,6%