Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.04.01, godz. 19:37
kontakt
NESTMEDIC
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 109,00 251,00
130,3%
48,00
-80,9%
560,00
1 066,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 151,00 -562,00
---
-1 303,00
---
-534,00
---
Zysk (strata) brutto -1 145,00 -536,00
---
-1 305,00
---
-937,00
---
Zysk (strata) netto -1 145,00 -536,00
---
-1 305,00
---
-937,00
---
Amortyzacja 86,00 66,00
-23,3%
91,00
37,9%
164,00
80,2%
Aktywa 9 894,00 8 047,00
-18,7%
7 181,00
-10,8%
16 817,00
134,2%
Kapitał własny 3 326,00 1 670,00
-49,8%
-3 358,00
---
7 008,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,49 0,23
-53,2%
-0,34
---
0,33
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,17 -0,07
---
-0,13
---
-0,04
---