Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 08:15
kontakt
BERGHOLDI
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 22 807,00 9 844,00
-56,8%
26 746,00
171,7%
11 915,00
-55,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 465,00 -3 643,00
---
-4 166,00
---
-11 499,00
---
Zysk (strata) brutto 2 320,00 986,00
-57,5%
637,00
-35,4%
-14 476,00
---
Zysk (strata) netto 2 105,00 1 466,00
-30,4%
1 075,00
-26,7%
-13 492,00
---
Amortyzacja 668,00 228,00
-65,9%
76,00
-66,7%
118,00
55,3%
Aktywa 89 777,00 77 868,00
-13,3%
72 518,00
-6,9%
50 380,00
-30,5%
Kapitał własny 37 365,00 23 821,00
-36,2%
20 250,00
-15,0%
730,00
-96,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 1,04
34 433,3%
0,88
-15,0%
0,03
-96,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,06
---
0,05
-26,6%
-0,59
---