Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 03:46
kontakt
BERGHOLDI
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 494,00 4 893,00
-60,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 277,00 -2 036,00
---
Zysk (strata) brutto 2 111,00 688,00
-67,4%
Zysk (strata) netto 2 004,00 634,00
-68,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 99 583,00 91 570,00
-8,0%
Kapitał własny 37 117,00 44 157,00
19,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,19 2,33
-26,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,03
-80,8%