Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.25, godz. 09:07
kontakt
ARTIFEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 608,00 23 611,00
20,4%
23 345,00
-1,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 726,00 6 418,00
12,1%
7 704,00
20,0%
Zysk (strata) brutto 6 638,00 4 995,00
-24,8%
11 287,00
126,0%
Zysk (strata) netto 5 836,00 4 458,00
-23,6%
10 628,00
138,4%
Amortyzacja 255,00 262,00
2,7%
262,00
0,0%
Aktywa 79 273,00 84 583,00
6,7%
98 878,00
16,9%
Kapitał własny 65 206,00 69 849,00
7,1%
80 662,00
15,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,48 5,87
7,1%
6,78
15,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,49 0,38
-23,6%
0,89
138,1%