Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 10:13
kontakt
PREFAGRP
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 530,00 11 043,00
15,9%
7 977,00
-27,8%
4 400,00
-44,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 868,00 309,00
-64,4%
-892,00
---
-5 761,00
---
Zysk (strata) brutto 424,00 169,00
-60,1%
2 007,00
1 087,6%
586,00
-70,8%
Zysk (strata) netto 395,00 163,00
-58,7%
1 626,00
897,5%
124,00
-92,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
-99,00
---
Aktywa 6 971,00 10 541,00
51,2%
52 563,00
398,7%
136 035,00
158,8%
Kapitał własny 1 069,00 1 231,00
15,2%
2 864,00
132,7%
4 066,00
42,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,86 0,98
15,2%
2,29
132,6%
0,81
-64,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,13
-58,9%
1,30
900,8%
0,02
-98,1%