Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 22:09
kontakt
PREFAGRP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 642,00 4 231,00
157,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -814,00 -1 175,00
---
Zysk (strata) brutto 72,00 1 494,00
1 975,0%
Zysk (strata) netto 72,00 1 352,00
1 777,8%
Amortyzacja 0,00 10,00
---
Aktywa 41 694,00 88 314,00
111,8%
Kapitał własny 1 820,00 3 306,00
81,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,46 2,64
81,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 1,08
1 763,8%