Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 09:00
kontakt
PLAYWAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 29 776,00 23 368,00
-21,5%
26 168,00
12,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 669,00 13 496,00
-23,6%
15 319,00
13,5%
Zysk (strata) brutto 25 731,00 15 380,00
-40,2%
33 694,00
119,1%
Zysk (strata) netto 23 975,00 14 171,00
-40,9%
29 397,00
107,4%
Amortyzacja 16,00 168,00
950,0%
50,00
-70,2%
Aktywa 155 286,00 170 270,00
9,6%
199 899,00
17,4%
Kapitał własny 149 219,00 163 551,00
9,6%
192 812,00
17,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,61 24,78
9,6%
29,21
17,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,63 2,15
-40,9%
4,45
107,5%