Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 21:33
kontakt
PLAYWAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 38 595,00 38 595,00
0,0%
26 045,00
-32,5%
18 849,00
-27,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29 472,00 29 472,00
0,0%
16 358,00
-44,5%
12 692,00
-22,4%
Zysk (strata) brutto 33 491,00 33 491,00
0,0%
34 328,00
2,5%
17 580,00
-48,8%
Zysk (strata) netto 31 469,00 31 469,00
0,0%
29 885,00
-5,0%
16 247,00
-45,6%
Amortyzacja 10,00 10,00
0,0%
15,00
50,0%
16,00
6,7%
Aktywa 149 770,00 149 770,00
0,0%
185 449,00
23,8%
200 069,00
7,9%
Kapitał własny 144 383,00 144 383,00
0,0%
175 971,00
21,9%
192 252,00
9,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,88 21,88
0,0%
26,66
21,9%
29,13
9,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,77 4,77
0,0%
4,53
-5,0%
2,46
-45,6%