Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 20:37
kontakt
OUTDOORZY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 075,00 2 481,00
-19,3%
2 697,00
8,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 209,00 -55,00
---
144,00
---
Zysk (strata) brutto 201,00 -46,00
---
139,00
---
Zysk (strata) netto 193,00 -40,00
---
109,00
---
Amortyzacja 19,00 19,00
0,0%
23,00
21,1%
Aktywa 4 450,00 4 138,00
-7,0%
4 684,00
13,2%
Kapitał własny 2 182,00 2 141,00
-1,9%
2 008,00
-6,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,20
-1,9%
0,19
-6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,00
---
0,01
---