Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.17, godz. 12:28
kontakt
TERMO2PWR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 251,00 1 058,00
-53,0%
359,00
-66,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 228,00 19,00
-91,7%
91,00
378,9%
Zysk (strata) brutto 219,00 6,00
-97,3%
80,00
1 233,3%
Zysk (strata) netto 219,00 6,00
-97,3%
80,00
1 233,3%
Amortyzacja 30,00 30,00
0,0%
29,00
-3,3%
Aktywa 3 775,00 4 262,00
12,9%
4 021,00
-5,7%
Kapitał własny 1 345,00 1 361,00
1,2%
1 441,00
5,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
0,0%
0,04
7,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
---
0,00
---