Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 07:57
kontakt
TOWERINVT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 726,00 772,00
6,3%
772,00
0,0%
193,00
-75,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 846,00 -104,00
---
-104,00
---
1 288,00
---
Zysk (strata) brutto 911,00 -211,00
---
-211,00
---
1 278,00
---
Zysk (strata) netto 804,00 -265,00
---
-265,00
---
598,00
---
Amortyzacja 190,00 243,00
27,9%
243,00
0,0%
227,00
-6,6%
Aktywa 99 465,00 94 222,00
-5,3%
94 222,00
0,0%
99 113,00
5,2%
Kapitał własny 48 146,00 47 881,00
-0,6%
47 881,00
0,0%
48 478,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 30,85 30,68
-0,6%
30,68
0,0%
31,06
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,52 -0,17
---
-0,17
---
0,38
---