Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 02:12
kontakt
ARCHICOM
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 35 025,00 28 301,00
-19,2%
28 301,00
0,0%
52 545,00
85,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 36 189,00 -10 969,00
---
-10 969,00
---
-29 195,00
---
Zysk (strata) brutto 79 720,00 55 692,00
-30,1%
55 692,00
0,0%
50 753,00
-8,9%
Zysk (strata) netto 68 674,00 56 139,00
-18,3%
56 139,00
0,0%
52 749,00
-6,0%
Amortyzacja 2 539,00 3 079,00
21,3%
3 079,00
0,0%
3 629,00
17,9%
Aktywa 968 857,00 1 000 836,00
3,3%
1 000 836,00
0,0%
1 930 816,00
92,9%
Kapitał własny 553 806,00 578 372,00
4,4%
578 371,00
-0,0%
1 037 185,00
79,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,57 22,53
4,4%
22,53
0,0%
17,73
-21,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,68 2,19
-18,2%
2,19
0,0%
0,90
-58,8%