Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.06, godz. 22:15
kontakt
ARCHICOM
Kwartalne skonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 75 944,00 159 612,00
110,2%
114 341,00
-28,4%
83 150,00
-27,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 053,00 53 384,00
166,2%
1 306,00
-97,6%
19 014,00
1 355,9%
Zysk (strata) brutto 23 519,00 51 901,00
120,7%
3 129,00
-94,0%
20 034,00
540,3%
Zysk (strata) netto 8 722,00 42 824,00
391,0%
17 220,00
-59,8%
17 237,00
0,1%
Amortyzacja 739,00 801,00
8,4%
799,00
-0,2%
816,00
2,1%
Aktywa 1 393 680,00 1 344 325,00
-3,5%
1 326 943,00
-1,3%
1 430 943,00
7,8%
Kapitał własny 699 633,00 742 458,00
6,1%
731 697,00
-1,4%
748 934,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 27,26 28,92
6,1%
28,50
-1,4%
29,18
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 1,67
390,6%
0,67
-59,8%
0,67
0,0%