Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 07:18
kontakt
ARCHICOM
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 272 368,00 236 010,00
-13,3%
161 375,00
-31,6%
225 725,00
39,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 106 540,00 50 470,00
-52,6%
21 663,00
-57,1%
60 647,00
180,0%
Zysk (strata) brutto 99 625,00 50 057,00
-49,8%
21 250,00
-57,5%
64 831,00
205,1%
Zysk (strata) netto 70 351,00 31 304,00
-55,5%
7 875,00
-74,8%
50 171,00
537,1%
Amortyzacja 1 291,00 1 395,00
8,1%
1 395,00
0,0%
1 428,00
2,4%
Aktywa 1 546 189,00 1 433 229,00
-7,3%
1 433 229,00
0,0%
1 393 680,00
-2,8%
Kapitał własny 583 787,00 558 970,00
-4,3%
558 970,00
0,0%
699 633,00
25,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,68 21,78
-4,0%
21,78
0,0%
27,26
25,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,73 1,22
-55,4%
1,22
0,0%
1,95
60,3%