Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 04:03
kontakt
ARCHICOM
Półroczne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 460,00 11 460,00
0,0%
11 460,00
0,0%
11 460,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 953,00 12 790,00
---
12 790,00
0,0%
72 376,00
465,9%
Zysk (strata) brutto 56 405,00 56 405,00
0,0%
56 405,00
0,0%
56 405,00
0,0%
Zysk (strata) netto 56 190,00 56 190,00
0,0%
56 190,00
0,0%
56 190,00
0,0%
Amortyzacja 1 500,00 1 500,00
0,0%
1 500,00
0,0%
1 500,00
0,0%
Aktywa 1 051 694,00 1 051 694,00
0,0%
1 051 694,00
0,0%
1 051 694,00
0,0%
Kapitał własny 606 404,00 606 404,00
0,0%
606 404,00
0,0%
606 404,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,62 23,62
0,0%
23,62
0,0%
23,62
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,19 2,19
0,0%
2,19
0,0%
2,19
0,0%