Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 17:50
kontakt
LUKARDI
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 663,00 4 693,00
76,2%
10 966,00
133,7%
19 276,00
75,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -63,00 57,00
---
102,00
78,9%
263,00
157,8%
Zysk (strata) brutto -70,00 21,00
---
143,00
581,0%
160,00
11,9%
Zysk (strata) netto -66,00 45,00
---
11,00
-75,6%
18,00
63,6%
Amortyzacja 13,00 314,00
2 315,4%
30,00
-90,4%
731,00
2 336,7%
Aktywa 769,00 7 619,00
890,8%
11 468,00
50,5%
11 517,00
0,4%
Kapitał własny -373,00 3 394,00
---
6 407,00
88,8%
6 235,00
-2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,06 0,08
---
0,15
89,6%
0,11
-26,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---
0,00
---
0,00
---