Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.07, godz. 00:58
kontakt
LUKARDI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 909,00 3 385,00
16,4%
4 460,00
31,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 164,00 -97,00
---
317,00
---
Zysk (strata) brutto -30,00 -92,00
---
279,00
---
Zysk (strata) netto -54,00 -109,00
---
43,00
---
Amortyzacja 537,00 192,00
-64,2%
183,00
-4,7%
Aktywa 8 803,00 11 468,00
30,3%
13 087,00
14,1%
Kapitał własny 3 598,00 6 407,00
78,1%
5 037,00
-21,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,15
78,0%
0,09
-41,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---