Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.02, godz. 22:12
kontakt
UNIFIED
Kwartalne skonsolidowane
 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 503,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -24,00
Zysk (strata) brutto -24,00
Zysk (strata) netto -24,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 1 512,00
Kapitał własny -14 508,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,67
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00