Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.10, godz. 13:24
kontakt
UNIFIED
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 470,00 2 642,00
7,0%
3 007,00
13,8%
3 007,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -928,00 -490,00
---
327,00
---
327,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -959,00 2 659,00
---
326,00
-87,7%
326,00
0,0%
Zysk (strata) netto -985,00 2 018,00
---
326,00
-83,8%
326,00
0,0%
Amortyzacja 803,00 433,00
-46,1%
-391,00
---
-391,00
---
Aktywa 11 076,00 5 511,00
-50,2%
2 507,00
-54,5%
2 507,00
0,0%
Kapitał własny -15 261,00 -14 654,00
---
-14 073,00
---
-14 073,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,75 -1,68
---
-1,62
---
-1,62
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 0,23
---
0,04
-84,1%
0,04
0,0%