Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.01, godz. 20:21
kontakt
UNIFIED
Półroczne nieskonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 549,00 793,00
44,4%
793,00
0,0%
793,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -555,00 378,00
---
378,00
0,0%
378,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 2 600,00 377,00
-85,5%
377,00
0,0%
377,00
0,0%
Zysk (strata) netto 1 980,00 377,00
-81,0%
377,00
0,0%
377,00
0,0%
Amortyzacja 412,00 -391,00
---
-391,00
---
-391,00
---
Aktywa 4 994,00 1 226,00
-75,5%
1 226,00
0,0%
1 226,00
0,0%
Kapitał własny -14 488,00 -14 091,00
---
-14 091,00
---
-14 092,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,66 -1,62
---
-1,62
---
-1,62
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,04
-81,1%
0,04
0,0%
0,04
0,0%