Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 06:58
kontakt
ENTER
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 32 000,00 10 000,00
-68,8%
-35 700,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 30 485,00 8 551,00
-72,0%
-37 044,00
---
Zysk (strata) brutto 31 986,00 8 042,00
-74,9%
-38 594,00
---
Zysk (strata) netto 25 887,00 6 489,00
-74,9%
-31 281,00
---
Amortyzacja 89,00 89,00
0,0%
89,00
0,0%
Aktywa 179 928,00 187 688,00
4,3%
202 095,00
7,7%
Kapitał własny 172 301,00 178 790,00
3,8%
147 509,00
-17,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,82 10,19
3,8%
8,41
-17,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,48 0,37
-74,9%
-1,78
---