Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 03:28
kontakt
GETBACK
Kwartalne skonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 388,00 25 395,00
649,6%
91 068,00
258,6%
53 730,00
-41,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16 095,00 1 899,00
---
160 860,00
8 370,8%
27 334,00
-83,0%
Zysk (strata) brutto -145 140,00 -74 669,00
---
361 413,00
---
13 487,00
-96,3%
Zysk (strata) netto -145 073,00 -74 781,00
---
361 343,00
---
13 325,00
-96,3%
Amortyzacja 778,00 784,00
0,8%
794,00
1,3%
773,00
-2,6%
Aktywa 583 479,00 586 350,00
0,5%
564 215,00
-3,8%
550 821,00
-2,4%
Kapitał własny -2 755 058,00 -2 833 485,00
---
56 295,00
---
62 543,00
11,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -27,55 -28,34
---
0,56
---
0,62
11,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,45 -0,75
---
3,61
---
0,13
-96,3%