Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 13:31
kontakt
GETBACK
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 29 286,00 41 160,00
40,5%
24 162,00
-41,3%
47 912,00
98,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -48 823,00 -3 347,00
---
-35 369,00
---
822,00
---
Zysk (strata) brutto -106 686,00 -94 100,00
---
-104 170,00
---
-110 374,00
---
Zysk (strata) netto -106 388,00 -94 129,00
---
-104 460,00
---
-110 315,00
---
Amortyzacja 5 373,00 3 903,00
-27,4%
1 745,00
-55,3%
1 559,00
-10,7%
Aktywa 930 816,00 794 236,00
-14,7%
681 219,00
-14,2%
583 479,00
-14,3%
Kapitał własny -2 345 475,00 -2 415 017,00
---
-2 580 900,00
---
-2 755 058,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -23,46 -24,15
---
-25,81
---
-27,55
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,06 -0,94
---
-1,04
---
-1,10
---