Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.07, godz. 04:38
kontakt
GETBACK
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów -30 044,00 37 183,00
---
-4 689,00
---
8 677,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -100 803,00 -10 147,00
---
-30 378,00
---
1 359,00
---
Zysk (strata) brutto -162 263,00 -105 276,00
---
-141 749,00
---
-116 533,00
---
Zysk (strata) netto -162 263,00 -105 276,00
---
-141 749,00
---
-116 533,00
---
Amortyzacja 4 317,00 3 574,00
-17,2%
1 507,00
-57,8%
1 461,00
-3,1%
Aktywa 609 987,00 655 492,00
7,5%
571 831,00
-12,8%
529 950,00
-7,3%
Kapitał własny -2 407 233,00 -2 485 843,00
---
-2 685 394,00
---
-2 862 638,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -24,07 -24,86
---
-26,85
---
-28,63
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,62 -1,05
---
-1,42
---
-1,16
---