Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.08, godz. 17:09
kontakt
CAPITEA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 165,00 29 012,00
255,3%
19 525,00
-32,7%
31 109,00
59,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 111 000,00 23 796,00
-78,6%
13 305,00
-44,1%
26 539,00
99,5%
Zysk (strata) brutto 92 724,00 5 543,00
-94,0%
5 135,00
-7,4%
15 996,00
211,5%
Zysk (strata) netto 92 724,00 5 543,00
-94,0%
5 135,00
-7,4%
15 996,00
211,5%
Amortyzacja 634,00 480,00
-24,3%
478,00
-0,4%
529,00
10,7%
Aktywa 513 761,00 516 921,00
0,6%
665 894,00
28,8%
518 853,00
-22,1%
Kapitał własny 41 407,00 46 950,00
13,4%
52 085,00
10,9%
68 081,00
30,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,41 0,47
13,5%
0,52
10,9%
0,68
30,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,93 0,06
-94,1%
0,05
-7,3%
0,16
213,7%