Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:26
kontakt
LOKUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 721,00 5 621,00
-1,7%
8 661,00
54,1%
6 558,00
-24,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -138,00 234,00
---
162,00
-30,8%
-50,00
---
Zysk (strata) brutto 47 969,00 1 025,00
-97,9%
104,00
-89,9%
-10 371,00
---
Zysk (strata) netto 47 805,00 795,00
-98,3%
-30,00
---
-9 808,00
---
Amortyzacja 500,00 534,00
6,8%
518,00
-3,0%
479,00
-7,5%
Aktywa 519 205,00 518 732,00
-0,1%
544 610,00
5,0%
577 620,00
6,1%
Kapitał własny 257 249,00 258 044,00
0,3%
258 014,00
-0,0%
248 206,00
-3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,29 14,34
0,3%
14,33
-0,0%
13,79
-3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,66 0,04
-98,3%
-0,00
---
-0,54
---