Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 01:57
kontakt
BIOPLANET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 48 896,00 43 616,00
-10,8%
54 015,00
23,8%
56 268,00
4,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 774,00 317,00
-59,0%
191,00
-39,7%
2 852,00
1 393,2%
Zysk (strata) brutto 1 041,00 -157,00
---
39,00
---
2 456,00
6 197,4%
Zysk (strata) netto 843,00 165,00
-80,4%
-261,00
---
1 966,00
---
Amortyzacja 362,00 382,00
5,5%
370,00
-3,1%
352,00
-4,9%
Aktywa 67 425,00 73 495,00
9,0%
75 025,00
2,1%
78 387,00
4,5%
Kapitał własny 18 292,00 18 456,00
0,9%
18 196,00
-1,4%
25 185,00
38,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,53 6,59
0,9%
6,50
-1,4%
8,40
29,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,06
-80,4%
-0,09
---
0,66
---