Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.15, godz. 06:52
kontakt
PRESENT24
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 119,00 130,00
9,2%
228,00
75,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -23,00 53,00
---
142,00
167,9%
Zysk (strata) brutto -23,00 53,00
---
141,00
166,0%
Zysk (strata) netto -23,00 53,00
---
141,00
166,0%
Amortyzacja 0,00 91,00
---
0,00
---
Aktywa 4 156,00 2 703,00
-35,0%
3 833,00
41,8%
Kapitał własny 3 524,00 2 472,00
-29,9%
3 777,00
52,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,04
-30,5%
0,06
53,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
100,0%