Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 02:29
kontakt
SUMMALING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 489,00 3 921,00
-28,6%
5 264,00
34,3%
3 693,00
-29,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 920,00 -536,00
---
-2 037,00
---
-1 354,00
---
Zysk (strata) brutto 824,00 -595,00
---
-2 007,00
---
-1 551,00
---
Zysk (strata) netto 824,00 -595,00
---
-2 000,00
---
-1 551,00
---
Amortyzacja 200,00 184,00
-8,0%
212,00
15,2%
264,00
24,5%
Aktywa 60 817,00 63 824,00
4,9%
80 571,00
26,2%
87 066,00
8,1%
Kapitał własny 51 914,00 51 319,00
-1,1%
66 780,00
30,1%
72 128,00
8,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,87 6,79
-1,1%
8,84
30,1%
8,09
-8,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 -0,08
---
-0,26
---
-0,17
---