Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.12, godz. 16:31
kontakt
GEOTERM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
40,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2,00 -1,00
---
14,00
---
Zysk (strata) brutto -2,00 -1,00
---
14,00
---
Zysk (strata) netto -2,00 -1,00
---
14,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 385,00 1 040,00
170,1%
1 080,00
3,8%
Kapitał własny -2 850,00 -2 974,00
---
-2 958,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,25 -0,26
---
-0,26
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---