Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.02, godz. 13:31
kontakt
SKARBIEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 173,00 148,00
-14,5%
76,00
-48,6%
150,00
97,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -305,00 -425,00
---
-762,00
---
-193,00
---
Zysk (strata) brutto -378,00 -428,00
---
-581,00
---
-300,00
---
Zysk (strata) netto -378,00 -428,00
---
-581,00
---
-300,00
---
Amortyzacja 44,00 27,00
-38,6%
33,00
22,2%
30,00
-9,1%
Aktywa 111 877,00 111 399,00
-0,4%
110 866,00
-0,5%
110 555,00
-0,3%
Kapitał własny 111 186,00 110 758,00
-0,4%
110 177,00
-0,5%
109 878,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,30 16,24
-0,4%
16,16
-0,5%
16,11
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,06
---
-0,08
---
-0,04
---