Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 18:54
kontakt
SKARBIEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 150,00 143,00
-4,7%
150,00
4,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -193,00 -531,00
---
-408,00
---
Zysk (strata) brutto -300,00 46 437,00
---
-1 042,00
---
Zysk (strata) netto -300,00 46 437,00
---
-1 042,00
---
Amortyzacja 30,00 31,00
3,3%
32,00
3,2%
Aktywa 110 555,00 156 966,00
42,0%
155 854,00
-0,7%
Kapitał własny 109 878,00 156 315,00
42,3%
155 273,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,11 22,92
42,3%
22,77
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 6,81
---
-0,15
---