Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.15, godz. 00:00
kontakt
EXCELLENC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-01
Przychody ze sprzedaży produktów 21 391,00 22 456,00
5,0%
18 599,00
-17,2%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 845,00 1 922,00
127,5%
2 582,00
34,3%
0,00
---
Zysk (strata) brutto 587,00 1 697,00
189,1%
2 448,00
44,3%
0,00
---
Zysk (strata) netto 230,00 1 317,00
472,6%
2 079,00
57,9%
0,00
---
Amortyzacja 308,00 309,00
0,3%
311,00
0,6%
0,00
---
Aktywa 39 761,00 36 839,00
-7,3%
36 133,00
-1,9%
36 300,00
0,5%
Kapitał własny 19 558,00 21 025,00
7,5%
23 337,00
11,0%
23 625,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,13
7,3%
0,15
11,3%
0,15
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
700,0%
0,01
62,5%
0,00
---