Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 00:35
kontakt
JWWINVEST
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 50 713,00 50 713,00
0,0%
76 656,00
51,2%
76 656,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 579,00 1 579,00
0,0%
2 248,00
42,4%
2 248,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 1 442,00 1 442,00
0,0%
2 034,00
41,1%
2 034,00
0,0%
Zysk (strata) netto 901,00 901,00
0,0%
1 921,00
113,2%
1 921,00
0,0%
Amortyzacja 997,00 997,00
0,0%
1 036,00
3,9%
1 036,00
0,0%
Aktywa 38 913,00 38 913,00
0,0%
42 793,00
10,0%
42 793,00
0,0%
Kapitał własny 26 029,00 26 029,00
0,0%
28 135,00
8,1%
28 135,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,37 2,37
0,0%
2,56
8,1%
2,56
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
0,0%
0,18
113,4%
0,18
0,0%