Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 14:49
kontakt
JWWINVEST
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 68 269,00 50 381,00
-26,2%
76 336,00
51,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 822,00 2 043,00
-70,1%
2 656,00
30,0%
Zysk (strata) brutto 6 814,00 1 622,00
-76,2%
2 200,00
35,6%
Zysk (strata) netto 5 272,00 1 086,00
-79,4%
2 083,00
91,8%
Amortyzacja 1 060,00 997,00
-5,9%
1 036,00
3,9%
Aktywa 36 580,00 39 651,00
8,4%
42 803,00
7,9%
Kapitał własny 24 921,00 26 007,00
4,4%
28 089,00
8,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,27 2,36
4,3%
2,55
8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,10
-79,3%
0,19
90,9%