Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.02, godz. 09:49
kontakt
JWWINVEST
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 31 827,00 37 135,00
16,7%
37 135,00
0,0%
37 135,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 581,00 1 940,00
233,9%
1 940,00
0,0%
1 940,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 496,00 1 858,00
274,6%
1 858,00
0,0%
1 858,00
0,0%
Zysk (strata) netto 801,00 1 532,00
91,3%
1 532,00
0,0%
1 532,00
0,0%
Amortyzacja 516,00 480,00
-7,0%
480,00
0,0%
480,00
0,0%
Aktywa 44 335,00 49 845,00
12,4%
49 845,00
0,0%
49 845,00
0,0%
Kapitał własny 26 830,00 29 007,00
8,1%
29 007,00
0,0%
29 007,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,44 2,64
8,1%
2,64
0,0%
2,64
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,14
90,4%
0,14
0,0%
0,14
0,0%