Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.31, godz. 04:37
kontakt
JWWINVEST
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 33 390,00 19 759,00
-40,8%
31 690,00
60,4%
37 011,00
16,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 766,00 -136,00
---
998,00
---
1 217,00
21,9%
Zysk (strata) brutto 3 908,00 -98,00
---
474,00
---
1 771,00
273,6%
Zysk (strata) netto 3 111,00 -128,00
---
781,00
---
1 484,00
90,0%
Amortyzacja 550,00 499,00
-9,3%
516,00
3,4%
480,00
-7,0%
Aktywa 41 254,00 38 241,00
-7,3%
44 584,00
16,6%
50 071,00
12,3%
Kapitał własny 22 760,00 24 794,00
8,9%
26 788,00
8,0%
28 914,00
7,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,07 2,25
8,9%
2,44
8,0%
2,63
8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 -0,01
---
0,07
---
0,14
90,1%