Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 20:44
kontakt
JWWINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 23 059,00 21 586,00
-6,4%
12 083,00
-44,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 927,00 -270,00
---
-492,00
---
Zysk (strata) brutto 2 385,00 -660,00
---
352,00
---
Zysk (strata) netto 1 848,00 -547,00
---
266,00
---
Amortyzacja 265,00 255,00
-3,8%
250,00
-2,0%
Aktywa 47 143,00 42 803,00
-9,2%
45 005,00
5,1%
Kapitał własny 28 636,00 28 089,00
-1,9%
28 356,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,60 2,55
-1,9%
2,58
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 -0,05
---
0,02
---