Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.07, godz. 22:06
kontakt
APANET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 63,00 93,00
47,6%
60,00
-35,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -15,00 54,00
---
45,00
-16,7%
Zysk (strata) brutto -18,00 45,00
---
41,00
-8,9%
Zysk (strata) netto -16,00 39,00
---
40,00
2,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 231,00 304,00
31,6%
274,00
-9,9%
Kapitał własny -29,00 166,00
---
53,00
-68,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,05
---
0,02
-68,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,01
---
0,01
0,0%