Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 23:19
kontakt
TEXT
Roczne skonsolidowane
 2021-03-312021-03-312022-03-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 179 010,00 179 010,00
0,0%
222 515,00
24,3%
315 722,00
41,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 107 113,00 107 113,00
0,0%
128 066,00
19,6%
185 488,00
44,8%
Zysk (strata) brutto 107 104,00 107 104,00
0,0%
127 942,00
19,5%
185 075,00
44,7%
Zysk (strata) netto 100 160,00 100 160,00
0,0%
119 023,00
18,8%
172 357,00
44,8%
Amortyzacja 9 782,00 9 782,00
0,0%
11 921,00
21,9%
14 478,00
21,4%
Aktywa 122 318,00 122 318,00
0,0%
137 752,00
12,6%
197 331,00
43,3%
Kapitał własny 107 370,00 107 370,00
0,0%
124 510,00
16,0%
175 115,00
40,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,17 4,17
0,0%
4,84
15,9%
6,80
40,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,89 3,89
0,0%
4,62
18,8%
6,69
44,8%